djurs känslor

Hur undersöker man djurs känslor?

I vardagligt tal använder vi oftast ordet känslor när vi vill belysa och förstå våra djurs inre liv. Men inom vetenskap är det viktigt att alla pratar samma språk och att man kommer överens om definitionerna av de begrepp man använder.

Det vi i vardagligt tal ofta ger epitetet känslor är vad man inom känsloforskningen kallar för affekt. Affekt är djurets hela känsloliv. Inom affekt så har vi känslorna, de är snabba, kortlivade och intensiva.

De olika känslorna som ett djur genomgår under en längre period, som till exempelvis timmar eller en dag, mynnar ut i djurets humör och dagsform. Humöret i sin tur är det som också påverkar sannolikheten för vilka känslor djuret kommer uppleva. Humöret är långlivat och kan hålla i sig i timmar och dagar, det upplevs inte heller lika intensivt.

Ett djur som under en dag känner många negativa känslor som till exempelvis rädsla, oro eller ilska får också en pessimistisk inställning till andra saker, vilket i sin tur leder till att det är närmare till att fortsätta känna den typen av negativt förankrade känslor.

Känslor spiller över helt enkelt, och det finns ett intresse hos oss som tränar och tar hand om djur att undvika den typen av negativ loop.

Duranton & Horowitz undersökte i en studie om nosework kunde påverka hundars humör. Det undersökte de genom att låta hundarna genomföra ett så kallat “kognitivt bias-test” där man undersöker hur optimistisk eller pessimistisk hunden är. Hundarna delades sedan in i en kontrollgrupp som utförde fot-arbete och en försöksgrupp som utförde nosework. Sedan genomfördes “kognitivt bias-test” på nytt, där nosework-gruppen hade blivit mer optimistiska än de var innan.

Du kan alltså bidra till att hålla din hund glad genom att låta hunden få utlopp för att söka eller spåra. Det är inte heller så dumt att låta hunden få sniffa klart på promenaden.

Kremer, L., Klein Holkenborg, S. E. J., Reimert, I., Bolhuis, J. E., & Webb, L. E. (2020, June 1). The nuts and bolts of animal emotion. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.01.028

Duranton, C., & Horowitz, A. (2019). Let me sniff! Nosework induces positive judgment bias in pet dogs. Applied Animal Behaviour Science, 211, 61–66. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2018.12.009

Text Etolog Paulina Lundberg från Paulina Etolog
Dela inlägg

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats