interaktioner

Interaktionen mellan djur och människor

Positiva interaktioner med djur kan skapa samhällsomvälvande effekter för både djur och människor.

Alla vi som tycker om att umgås och jobba med djur vet hur givande det kan vara att få se ett lyckligt djur. Interaktioner mellan djur och människor är ett gigantiskt forskningsfält där det genomförts många studier.

Precis som att vi kan påverka djurens känslor till det positiva så kan även djuren påverka våra känslor till det positiva och reducera vår stress. Hos våra lantbruksdjur har man flera gånger kunnat visa på att positiva interaktioner med djurskötarna ökar produktiviteten hos djuren. Här kan vi återkoppla till inlägget där jag nämnde hur positiva känslor ger djur en typ av buffert för att klara av stress. Stress inverkar såklart negativt på produktiviteten, oavsett djurslag.

Vad är då en positiv interaktion med ett djur?

En positiv interaktion kan vara fysisk kontakt såsom klappar, kliar och smekningar. Fysisk kontakt utsöndrar hormonet oxytocin och får oss att känna anknytning till den vi har fysisk kontakt med. Oxytocin påverkar också beteende och har en viktig roll i att upprätthålla sociala band.

I en studie på hundar såg man till exempelvis att ögonkontakt mellan hund och ägare frigjorde oxytocin hos människan, som i sin tur gjorde att ägaren sökte mer närhet med hunden. Det här i sin tur frigjorde oxytocin hos hunden som då fortsätter uppsöka ögonkontakt med sin ägare. Det skapas alltså en positiv loop.

När vi vill klappa eller klia ett djur är det viktigt att djuret får vara delaktig i processen. Vi måste stämma av att djuret faktiskt vill ha fysisk kontakt och att djuret uppskattar den. Det gör vi genom att erbjuda fysisk kontakt en kort stund för att sedan ta bort den. Uppsöker djuret din kontakt igen, ja då har du ett kvitto på att du hittat helt rätt plats och att du skapar positiva känslor hos djuret!

Zulkifli, I. (2013, July 15). Review of human-animal interactions and their impact on animal productivity and welfare. Journal of Animal Science and Biotechnology. https://doi.org/10.1186/2049-1891-4-25

Hemsworth, P. H., Barnett, J. L., Coleman, G. J., & Hansen, C. (1989). A study of the relationships between the attitudinal and behavioural profiles of stockpersons and the level of fear of humans and reproductive performance of commercial pigs. Applied Animal Behaviour Science, 23(4), 301–314. https://doi.org/10.1016/0168-1591(89)90099-3

Nagasawa, M., Mitsui, S., En, S., Ohtani, N., Ohta, M., Sakuma, Y., … Kikusui, T. (2015). Oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds. Science, 348(6232), 333–336. https://doi.org/10.1126/science.1261022

Text Etolog Paulina Lundberg från Paulina Etolog

Dela inlägg

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats