Bli medlem

Varför ska jag bli medlem?

Etologerna är idag en anonym yrkeskår vilket Sveriges Akademiska Etologer vill ändra på. Föreningens ändamål är att göra yrkeskåren synlig för såväl arbetsmarknaden som allmänheten vilket även kommer gynna varje enskild ansluten medlem. I framtiden hoppas Sveriges Akademiska Etologer att alla som har djur eller djurintresse ska veta vilka vi är, varför vi finns och vad vi gör.

Som etolog ansluten till Sveriges Akademiska Etologer får du:

  • En verifikation på din utbildning och kompetens gentemot dina kunder
  • Tillfällen att verka för att vi som etologer blir mer synliga på arbetsmarknaden och för allmänheten
  • Medverka vid events som föreningen anordnar
  • Möjlighet att länka till ditt företag med etologinriktning via föreningens hemsida
  • En knytpunkt där du får kontakt med och möjlighet att diskutera tillsammans med etologkollegor

Ordinarie medlemskap och studentmedlemskap

För att bli ordinariemedlem krävs det att du har minst en kandidatexamen i biologi eller motsvarande, inklusive/därutöver minst 30 hp etologi varav högst 1/3 får utgöras av självständigt arbete och minst 15 hp ska vara på G2-nivå eller motsvarande. Att vara ordinariemedlem kostar 300:-/år.

Studentmedlem kan du bli om du är student (minst 50% av heltidsstudier) med pågående studier som vid studiernas slutförande ger behörighet enligt ordinarie medlemskap. Att vara studentmedlem kostar 150:-/år.

Stödmedlemskap

För er som vill stödja föreningens ändamål, men inte har den utbildning som krävs för att bli ordinarie medlem, finns möjligheten att bli stödmedlem i Sveriges Akademiska Etologer! Ditt bidrag stödjer föreningens arbete med att sprida kunskap om djurs beteende, hjälper föreningen att utvecklas och möjliggör för oss att synas på mässor, hålla workshops och föreläsningar etc.

Som stödmedlem betalar du en valfri summa om minst 50 kr/år som medlemsavgift och får ta del av föreningens nyhetsbrev, SAE-nytt, som utkommer en gång i kvartalet. I SAE-nytt informerar vi om vad som sker inom föreningen och vad som är på gång. Ett stödmedlemskap ger dig också möjlighet att vara med i medlemsgruppen på Facebook samt att deltaga i medlemsevent. Däremot gäller inte eventuella medlemsrabatter stödmedlemmar och stödmedlemmar är inte giltiga i styrelsen eller utskotten. Vi anser det inte heller lämpligt att stödmedlemmar uttalar sig offentligt i SAE:s namn.

Stödmedlemskapet gäller ett kalenderår, betalning efter den 31 oktober registreras för nästkommande kalenderår.

Hur blir jag medlem?

För att bli medlem kontaktar du vår medlemsregistrator via mail. Om du är intresserad av ordinarie- eller studentmedlemskap skickar du med intyg på att du uppfyller våra medlemskrav. Medlemsregistratorn återkommer sedan till dig med en bekräftelse på om du uppfyller kraven eller ej samt om det behövs med information. För att bli stödmedlem krävs det inga intyg utan du mailar bara om ditt intresse till medlemsregistratorn så återkommer denne till dig så snart hen har tid.

Tack för att Du vill vara med och stötta SAE!

Viktiga dokument

SAE Föreningsstadgar

SAE Etologens yrkeskodex