Bli Medlem

Föreningens ändamål är att göra etologers yrkeskår synlig på arbetsmarknaden och för allmänheten. Påvisa behovet av etologer och lägga fokus på hur vår kompetens kan ytterligare driva frågan om djurens välfärd framåt, i olika former. Långsiktigt vill vi att alla som har djur/djurintresse ska veta vilka etologer är, varför vi finns och vad vi gör.
Som etolog ansluten till Sveriges Akademiska Etologer får du:
  • En verifikation på din utbildning och kompetens gentemot dina kunder
  • Tillfällen att verka för att vi som etologer blir mer synliga på arbetsmarknaden och för allmänheten
  • Medverka vid events som föreningen anordnar
  • Möjlighet att länka till ditt företag med etologinriktning via föreningens hemsida
  • En knytpunkt där du får kontakt med och möjlighet att diskutera tillsammans med etologkollegor
  • Möjlighet för också att bli medlem av etolog.se 

MEDLEMSPAKETER

ORDINARIE MEDLEM

 För att bli ordinarie medlem krävs det att du har minst en kandidatexamen i biologi eller motsvarande, inklusive/därutöver minst 30 hp etologi varav högst 1/3 får utgöras av självständigt arbete och minst 15 hp ska vara på G2-nivå eller motsvarande.

PRIS 300 kr / kalenderår

 

 

STUDENTMEDLEM

 Studentmedlem kan du bli om du är student (minst 50% av heltidsstudier) med pågående studier som vid studiernas slutförande ger behörighet enligt ordinarie medlemskap. 

PRIS 150 kr / kalenderår

 

 

 

 

 

 

STÖDMEDLEM

Vill du stödja föreningens arbete men saknar den utbildning som krävs för att bli ordinarie medlem? Då kan du bli stödmedlem! Ditt bidrag stödjer föreningens arbete med att sprida kunskap om djurs beteende, hjälper föreningen att utvecklas och möjliggör för oss att synas på mässor, hålla workshops och föreläsningar osv.

Som stödmedlem betalar du en valfri summa om minst 50 kr/år som medlemsavgift och får ta del av föreningens nyhetsbrev, SAE-nytt, som utkommer en gång i kvartalet.

I SAE-nytt informerar vi om vad som sker inom föreningen och vad som är på gång. Ett stödmedlemskap ger dig också möjlighet att vara med i medlemsgruppen på Facebook samt att deltaga i medlemsevent. Däremot gäller inte eventuella medlemsrabatter för stödmedlemmar och stödmedlemmar är inte giltiga i styrelsen eller utskotten. Vi anser det inte heller lämpligt att stödmedlemmar uttalar sig offentligt i SAE:s namn.

Stödmedlemskapet gäller ett kalenderår, betalning efter den 31 oktober registreras för nästkommande kalenderår.

HUR BLIR JAG MEDLEM?

För att bli medlem kontaktar du vår medlemsregistrator via mail (medlemsregistrator@sverigesakademiskaetologer.se). Om du är intresserad av ordinarie- eller studentmedlemskap skickar du med intyg på att du uppfyller våra medlemskrav. För att bli stödmedlem krävs det inga intyg utan du mailar bara om ditt intresse till medlemsregistratorn. Du kommer att få svar från medlemsregistratorn oavsett om du uppfyller våra villkor eller inte.

Tack för att Du vill vara med och stötta Sveriges Akademiska Etologer!

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats