Integritetspolicy

Last updated: 4 maj, 2022

Sveriges Akademiska Etologer (”us”, ”we”, or ”our”) operates the Sveriges Akademiska Etologer website (the ”Service”).

Så här behandlar vi personuppgifter

Sveriges Akademiska Etologer respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar (GDPR).

Från Wikipedia:

Dataskyddsförordningen (DSF) eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Den hindrar organisationer från att databehandla personuppgifter utan samtycke eller anledning. Förordningen antogs den 27 april 2016 och började gälla fullt ut den 25 maj 2018. Den ersatte då dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995.”

Hur Sveriges Akademiska Etologer hanterar personuppgifter kan ni läsa här.

Cookies

Cookies är filer med små mängder data, som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din dators hårddisk.

Vi använder ”cookies” för att samla in information. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

De typer av data vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.

Som medlem i Sveriges Akademiska Etologer önskar vi att du tillhandahåller personuppgifter såsom ditt namn, e-postadress och postadress.

I vissa fall kan det också röra sig om företagsnamn och tillhörande kontaktuppgifter.

Som deltagare i vår verksamhet, t.ex. event, önskar vi att du tillhandahåller namn och e-postadress.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

  • Skicka dig nyhetsbrev och annan information om vår förening.
  • Publicera information om var man kan hitta en etolog på vår hemsida och Facebooksida.
  • Eventuell deltagarhistorik vid event och liknande händelser.

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras här ovan använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang.

Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de juridiska rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, såsom våra konsulter (föreläsare, utbildare, etc.) tryckerier och externa konferensorganisatörer på den konferens du deltar på. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och underleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter att vara medlem eller besöker våra arrangemang.

Dina val och rättigheter

Om du har frågor och funderingar är du är alltid välkommen att höra av dig. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.

Om önskas har du har rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss, ansvarig för GDPR-frågor är vår medlemsregistrator, medlemsregistrator@sverigesakademiskaetologer.se

Vill du läsa mer om den nya förordningen så gör du det på www.datainspektionen.se

Ovanstående text finns även att läsa här Info om GDPR

Här kan ni vidare läsa Sveriges Akademiska Etologers Policy om GDPR

 

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats