Fiskar kan lida

Fiskar kan lida och borde därmed behandlas bättre

För att veta om någon annan än du själv kan känna smärta räcker det inte med att bara tro på det. Det finns vetenskapliga underlag att ta hänsyn till. Enligt flertalet forskare finns det idag bevis för att fiskar kan känna och uppleva smärta. Låt oss förklara varför.

Fiskar har nervceller som tar emot smärtsignaler och ett centralt nervsystem, precis som andra ryggradsdjur. De har också utsatts för experiment som bevisar att de reagerar på smärtsamma situationer. Ett tydligt exempel är arten regnbågslax som i försök fick bigift och ättiksyra insprutat i läpparna. De svarade med att skrapa läpparna mot botten, slutade äta och vaggade fram och tillbaka. Fiskarna som fick morfin slutade reagera på det sättet, och betedde sig istället normalt. Det finns även forskning på karpar som visat att de kommer ihåg smärtsamma tillfällen, som att bli fångad med en krok, och undviker sådana situationer flera år efteråt.

Med de bevis som idag finns för att fiskar kan uppleva smärta och andra negativa händelser som rädsla och stress, blir det oundvikligt att inse att fiskar behöver skyddas från lidande. Men med dagens djurskyddslagstiftning är det skyddet minimalt. Bara framtiden kan visa hur vi blir snällare mot andra arter, även de som lever under vattenytan och som vi inte kan läsa av ansiktsuttrycket på.

Hur ser du på behandlingen av fiskar i samhället?

Urval av referenser:

EFSA (2009) General approach to fish welfare and to the concept of sentience in fish. Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare. European Food Safety Authority, Parma, Italien. The EFSA Journal 954:1-27.

Jalmlöv M., Stéen, M. & Röcklinsberg, H. (2010) Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande? Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU, Uppsala. Rapport.

Sneddon L., Braithwaite V. & Gentle M. (2003) Do fishes have nociceptors? Evidence for the evolution of a vertebrate sensory system. Proceedings of the Royal Society of London B 270: 1115–1121.

Sneddon L. (2003) The evidence for pain in fish: the use of morphine as an analgesic. Applied Animal Behaviour Science 83: 153–162.

Text: Anna Harenius och Linda Björklund

Dela inlägg

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats