Bedövning av fisk

Idag avlivas uppskattningsvis nära på 3 biljoner (tusen miljarder) fiskar per år av människor. Ett akut djurskyddsproblem när man pratar om fisk är frågan hur de ska avlivas. Vanligast är att fiskar kvävs i luft eller rensas levande vilket är en process som kan ta flera timmar. I Sverige finns det dock krav på att åtminstone ”fiskar som hålls av människor” ska bedövas innan de avlivas. Det görs vanligtvis med hjälp av koldioxid trots att bedövning med koldioxid är förknippat med en rad välfärdsproblem och dömts ut som oacceptabel av både Världsorganisationen för djurhälsa WOAH och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA.

2019 gav Jordbruksverket SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd uppdraget att ”sammanställa aktuell forskning och ge en tydlig bild av det vetenskapliga läget på området bedövning vid slakt av fisk”. Tyvärr visade rapporten att det råder stor brist på kunskap i ämnet. Kunskapsbristen grundas framförallt i svårigheten att kontrollera huruvida en fisk är medvetslös eller inte. Idag används synliga tecken (t.ex. att fisken väder buken upp, förlorar sina gälrörelser eller ögonreflexen), trots att metoden är opålitliga och kan leda till att fiskar bedöms som medvetslösa flera minuter innan de verkligen är det. Det betyder att efterföljande strupskärning och rensning riskerar att ske på orörliga men fullt medvetna fiskar. En mer pålitlig metod för att bedöma medvetandet hos fisk är att registrera hjärnaktivitet (eller brist därav). Tyvärr används registrera hjärnaktivitet sällan i samband med att ny bedövningsutrustning utvecklas då metoden är teknisk utmanande och svårtolkad. Då det idag inte finns några krav på att utrustning som säljs för att bedöva fisk med har verifierats genom mätningar av hjärnaktivitet, så riskerar de bedövningsmetoder som idag används inte ha önskvärd effekt på fiskarna, utan bara lugna de mänskliga åskådarna.

Text och bild: Albin Gräns, https://www.slu.se/cv/albin-grans/

På omslagsbild: En ny metod som vi utvecklat för att bedöma fiskars grad av medvetande genom mätningar av hjärnaktivitet.

Länk till rapporten: https://www.slu.se/…/yttrande-fiskslakt-sluid-slu.scaw…

Dela inlägg

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats