Hur känner ditt djur sig hos veterinären?

rädsla
Rädsla är rent evolutionärt en bra sak. Den hjälper oss att tex fly eller slåss i en situation som kan vara potentiellt livshotande. Problemet kan vara att djuret ska klara ganska många för dem onaturliga situationer, som ett besök hos veterinären.

Rädslans 4F

rädsla
Ett djur som är rädd eller orolig kan se ut på många sätt. Ofta pratar man om något som kallas de 4F:en. Dessa är Fly, Frysa, Fjanta och Fäkta.

Frustration hos hund

Främsta anledningen till att hundägare söker hjälp är att hunden skäller i hundmöten på promenaderna. Ägarna upplever att det är jobbigt att hunden skäller och är oroliga för vad andra ska tycka. Det leder till att ägaren får ett stresspåslag så fort deras hund skäller och de fokuserar ofta på att få tyst på hunden.

Hur upplever djur rädsla?

rädsla
Inom både häst- och hundträning florerar det ibland myter kring hur dessa djur upplever rädsla och hur sådan rädsla ska bemötas för att undvika fortsatt rädsla.

Hur undersöker man djurs känslor?

djurs känslor
I vardagligt tal använder vi oftast ordet känslor när vi vill belysa och förstå våra djurs inre liv. Men inom vetenskap är det viktigt att alla pratar samma språk och att man kommer överens om definitionerna av de begrepp man använder.