Utskotten

Utskottsverksamhet för våra medlemmar

Sveriges Akademiska Etologer har flertalet utskott som våra medlemmar kan engagera sig i. Här nedan kan du se vilka de är, vad de arbetar med samt hur du kan komma i kontakt med dem. Intresserad av att gå med i något av våra utskott? Släng iväg ett mail så återkommer vi så snart vi har möjlighet!

Valberedningen

Tar fram förslag på ny styrelse inför årsmötet.

Kontakt: valberedning@sverigesakademiskaetologer.se

Infoutskottet

Driver SAEs verksamhet på facebook, ansvarar för innehållet på SAEs interna Facebookgrupp, driver ”Månadens etolog” och liknande samt verkar för SAEs synlighet på mässor och andra evenemang.

Kontakt: info@sverigesakademiskaetologer.se

Eventgruppen

Planerar och ansvarar för event som SAE anordnar.

Kontakt: eventgruppen@sverigesakademiskaetologer.se

Stipendieutskottet

Arbetar med att utlysa och utse stipendiater för bästa examensarbete i etologi.

Kontakt: ordforande@sverigesakademiskaetologer.se

Mediautskottet – vilande

Synliggör föreningens ståndpunkt i den allmänna debatten i etologiska frågor. Är ansvarig för den offentliga Facebooksidan och driver den i samarbete med infoutskottet. 

Kontakt: –