Utskotten

Utskottsverksamhet för våra medlemmar

Utskott - Logga för sveriges akademiska etologerSveriges Akademiska Etologer har flertalet utskott som våra medlemmar kan engagera sig i. Här nedan kan du se vilka de är, vad de arbetar med samt hur du kan komma i kontakt med dem.

Intresserad av att gå med i något av våra utskott? Släng iväg ett mail så återkommer vi så snart vi har möjlighet!

Vill du komma i kontakt med vår styrelse finns deras kontaktuppgifter under Styrelsen.

Valberedning

Tar fram förslag på ny styrelse inför årsmötet.

Kontakt: valberedning@sverigesakademiskaetologer.se

Infoutskott

Driver föreningens verksamhet på facebook, ansvarar för innehållet i föreningens interna Facebookgrupp, driver ”Månadens etolog” och liknande samt verkar för föreningens synlighet på mässor och andra evenemang.

Kontakt: info@sverigesakademiskaetologer.se

Eventgrupp

Planerar och ansvarar för event som föreningen anordnar.

Kontakt: eventgruppen@sverigesakademiskaetologer.se

Stipendieutskott

Arbetar med att utlysa och utse stipendiater för bästa examensarbete i etologi.

Kontakt: ordforande@sverigesakademiskaetologer.se

Mediautskott – vilande

Synliggör föreningens ståndpunkt i den allmänna debatten i etologiska frågor. Är ansvarig för den offentliga Facebooksidan och driver den i samarbete med infoutskottet.

Kontakt: –