Utbildningar

Utbildningar inom etologi och djurvälfärd

Kunskap är en färskvara och det är därför viktigt att fortsätta utbilda sig under hela sitt verksamma yrkesliv! Här kommer ett urval av program och kurser inom etologi, och till viss del djurskydd, som vi hoppas kan vara av intresse.

Upplever du att någon utbildning/kurs saknas i listan? Mejla kurslänken till vår webbredaktör så kikar vi på det!

Utöver akademiska kurser och utbildningar så arrangerar även flera av våra medlemmar kurser, länkar till deras hemsidor hittar ni här! På etolog.se finns flera av våra medlemmar med, där kan du även hitta kurser som våra medlemmar håller. För att vara ansluten till etolog.se krävs det att du är medlem i Sveriges Akademiska Etologer.


Då webbadresser på flera lärosäten uppdateras varje år har vi inte länkar till varje enskild kurs utan vi hänvisar till lärosätenas egna kurssöks-sidor.

Göteborgs universitet, Göteborg
Här söker du på kursens namn/kurskoden för kurser på Göteborgs Universitet:
https://utbildning.gu.se/kurser?

Linköpings Universitet, Linköping
Här söker du på kursens namn/kurskoden för kurser på Linköpings universitet:
https://liu.se/utbildning

Linnéuniversitetet, Kalmar, Växjö och Nybro.
Här söker du på kursens namn/kurskoden för kurser på Linnéuniversitetet:
https://lnu.se/utbildning/sok-program-eller-kurs/

Stockholms universitet, Stockholm
Här söker du på kursens namn/kurskoden för kurser på Stockholms Universitet:
https://www.su.se/sok-kurser-och-program?q=&xpanded=

Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.
Här söker du på kursens namn/kurskoden för kurser på SLU: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser/


Program

Kandidatprogram
Etologi och djurskyddsprogrammet, 180 hp. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Magister
Magisterprogram inom djurskydd, 60 hp. Linnéuniversitetet. Kalmar

Masterprogram
Animal Science, 120 hp. Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsala

Applied Animal Behaviour and Animal Welfare. University of Edinburgh. Edinburgh http://www.ed.ac.uk/vet/studying/postgraduate/taught-programmes/applied-animal-behaviour-welfare

Applied Ethology and Animal Biology, 120 hp. Linköpings Universitet. Linköping

Biologi, Zooekologi, 120 hp. Lunds Universitet. Lund

Masterprogram i etologi, 120 hp. Stockholms Universitet. Stockholm


Enskilda kurser

Enskilda kurser på grundnivå

På svenska
Djurhållning inriktning häst- och sällskapsdjur (2BI017), 15 hp. Linnéuniversitetet, Distans

Djurparksdjurens beteende (BI1291), 7.5 hp. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Djurskydd, djurhållning och förvaltningsrätt (2BI015), 15 hp. Linnéuniversitetet, Distans

Etologi (2BI004), 15 hp. Linnéuniversitetet, Distans

Etologi I (BL5013), 15 hp. Stockholms Universitet, Stockholm

Etologi och antrozoologi 1 (HV0135 ), 7.5 hp. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Etologi och djurskydd (HV0109), 15 hp. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Fiskekologi (BIO020), 7,5 hp, Göteborgs Universitet. Distans

Fortsättningskurs i etologi (ETE 328), 7,5 hp, Linköpings Universitet. Distans

Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs (BL1012), 7.5 hp. Stockholms Universitet, Stockholm

Hundens beteendebiologi 1 – introduktion, (ETE 279), 7,5 hp, Linköpings Universitet. Distans

Hundens beteendebiologi 2 – fortsättningskurs, (ETE 280), 7,5 hp, Linköpings Universitet. Distans

Hundens beteendebiologi 3 – fördjupning, (ETE 329), 7,5 hp, Linköpings Universitet. Distans

Hundens evolution, genetik och beteende, orienteringskurs, (BL1007) 7,5 hp. Stockholms Universitet, Stockholm

Hundens och kattens biologi och användning (HV0155), 15 hp. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Hästens beteendebiologi (BI1290), 7.5 hp. Sveriges Lantbruksuniversitet, Distans

Hästens sinnen och beteende, (ETE 330), 7,5 hp, Linköpings Universitet. Distans

Introduktion till etologi, (ETE 327), 7,5 hp, Linköpings Universitet. Distans

På engelska
Ethology and anthrozoology 2 (HV0186), 15 credits. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

The biology of the horse (HV0180), 7.5 credits. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala


Enskilda kurser på avancerad nivå

På svenska
Djurhållning och djurvälfärd, inriktning produktionsdjur (4BI019), 15 hp, Linnéuniversitetet. Distans

Djurhållning och djurvälfärd, inriktning häst- och sällskapsdjur (4BI020), 15 hp, Linnéuniversitetet. Distans

Djurs kognition (BL7039), 7,5 hp, Stockholms Universitet. Stockholm

På engelska
Animal genetics – health, behaviour and welfare (HV0167), 15 credits. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Animal welfare and behaviour (HV0188), 15 credits. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Anthrozoology in practice (BI1375), 15 credits. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Mate Choice (BL7061), 7.5 credits, Stockholms Universitet. Stockholm.