Utbildningar

Utbildningar inom etologi och djurvälfärd

Kunskap är en färskvara och det är därför viktigt att fortsätta utbilda sig under hela sitt verksamma yrkesliv! Här kommer ett urval av program och kurser inom etologi, och till viss del djurskydd, som vi hoppas kan vara av intresse.

Upplever du att någon utbildning/kurs saknas i listan? Maila kurslänken till vår webbredaktör så kikar vi på det!

Utöver akademiska kurser och utbildningar så arrangerar även flera av våra medlemmar kurser, länkar till deras hemsidor hittar ni här! På etolog.se finns flera av våra medlemmar med, där kan du även hitta kurser som våra medlemmar håller. För att vara ansluten till etolog.se krävs det att du är medlem i Sveriges Akademiska Etologer.


Skottland

Masterprogram


Sverige

Kandidatprogram

Etologi och djurskyddsprogrammet. Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala.
http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/etologi-djurskydd/

Magister

Magisterprogram inom djurskydd. Linnéuniversitetet. Kalmar.
https://lnu.se/program/magisterprogram-inom-djurskydd/kalmar-distans-ht/

Masterprogram

Animal Science/Husdjursvetenskap. Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsala.
http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-avancerad-niva1/husdjursvetenskap/

Biologi, Zooekologi. Lunds Universitet. Lund.
https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-NABIO-EKZO

Etologi, (NETHO). Stockholms Universitet. Stockholm.
https://www.su.se/sok-kurser-och-program/netho-1.411493


Enskilda kurser

Söka efter fristående kurser på SLU.se
http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/fristaende-kurser/

Söka efter fristående kurser på Linköpings universitet:
https://liu.se/utbildning

Söka efter fristående kurser på Linnéuniversitetet:
https://lnu.se/utbildning/sok-program-eller-kurs/

Söka kurser på Stockholms Universitet:
https://sisu.it.su.se/educations#?q

 

Enskilda kurser på grundnivå

Djurhållning inriktning häst- och sällskapsdjur (2BI017), 15 hp, Linnéuniversitetet. Distans
https://lnu.se/kurs/djurhallning-inriktning-hast-och-sallskapsdjur/distans-deltid-vt/

Djurskydd, djurhållning och förvaltningsrätt (2BI015), 15 hp, Linnéuniversitetet. Distans
https://lnu.se/kurs/djurskydd-djurhallning-och-forvaltningsratt/distans-deltid-ht/

Etologi (2BI004), 15 hp, Linnéuniversitetet. Distans
https://lnu.se/kurs/etologi/distans-deltid-vt/

Etologi I (BL5013), 15 hp, Stockholms Universitet. Stockholm
https://sisu.it.su.se/search/info/BL5013

Etologi 2 (BI1226), 15 hp, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser/?sprak=sv&anmkod=20139.1718

Etologi och antrozoologi 1 (HV0135), 7,5 hp, Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsala
http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser/?sprak=sv&anmkod=40134.1718

Etologi och djurskydd (HV0109), 15 hp, Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsala
http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser/?sprak=sv&anmkod=20132.1718

Fiskekologi (BIO020), 7,5 hp, Göteborgs Universitet. Distans
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=BIO020

Fortsättningskurs i etologi (ETE 328), 7,5 hp, Linköpings Universitet. Linköping
https://www.ifm.liu.se/edu/coursescms/ete328/

Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs, (BL1012), 7.5 hp, Stockholms Universitet. Stockholm
https://sisu.it.su.se/search/info/BL1012?eventident=56397&semester=20174

Hundens evolution, genetik och beteende, orienteringskurs, (BL1007) 7,5 hp, Stockholms Universitet.
https://www.su.se/sok-kurser-och-program/bl1007-1.412278?semester=HT20&eventcode=56125

Hundens beteendebiologi 1 – introduktion, (ETE 279), 7,5 hp, Linköpings Universitet. Linköping
https://liu.se/utbildning/kurs/ete279

Hundens beteendebiologi 2 – fortsättningskurs, (ETE 280), 7,5 hp, Linköpings Universitet. Linköping
https://liu.se/utbildning/kurs/ete280

Hundens beteendebiologi 3 – fördjupning, (ETE 329), 7,5 hp, Linköpings Universitet. Linköping
https://liu.se/utbildning/kurs/ete329

Hundens evolution, genetik och beteende, orienteringskurs (BL1007), 7,5 hp, Stockholms Universitet. Stockholm
https://sisu.it.su.se/search/info/BL1007

Hund- och kattetologi (BI1289), 7,5 hp, Sveriges Lantbruksuniversitet. Distans
http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser/?anmkod=10291.1718&sprak=sv

Hästens sinnen och beteende, (ETE 330), 7,5 hp, Linköpings Universitet. Linköping
https://liu.se/utbildning/kurs/ete330

Introduktion till etologi, (ETE 327), 7,5 hp, Linköpings Universitet. Distans
https://liu.se/utbildning/kurs/ete327

 

Enskilda kurser på avancerad nivå

Animal welfare and behaviour (HV0124), 15 hp, Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsala
http://www.slu.se/en/education/programmes-courses/courses/?sprak=en&anmkod=20142.1718

Djurhållning och djurvälfärd, inriktning produktionsdjur (4BI019), 15 hp, Linnéuniversitetet. Distans
https://lnu.se/kurs/magisterkurs-i-djurhallning-och-djurvalfard-inriktning-produktionsdjur/distans-deltid-ht/

Djurhållning och djurvälfärd, inriktning häst- och sällskapsdjur (4BI020), 15 hp, Linnéuniversitetet. Distans
https://lnu.se/kurs/magisterkurs-i-djurhallning-och-djurvalfard-inriktning-hast-och-sallskapsdjur/kalmar-distans-deltid-vt/

Djurs kognition (BL7039), 7,5 hp, Stockholms Universitet. Stockholm.
https://sisu.it.su.se/search/archive_info/BL7039

Etologi II (BL8016), 7.5 hp, Stockholms Universitet. Stockholm.
https://www.su.se/sok-kurser-och-program/bl8016-1.412374