Styrelsen

Vilka är styrelsen i Sveriges Akademiska Etologer?

Ordförande Renate Larssen

Bakgrund/utbildning: Jag har en kandidatexamen i veterinärmedicin från Sveriges lantbruksuniversitet och studerar för närvarande på masterprogrammet Applied Ethology and Animal Biology vid Linköpings universitet. Mitt examensarbete kommer att undersöka kognitiv bias hos hästar, närmare bestämt om hästar är mer optimistiska eller pessimistiska beroende på vilka erfarenheter de haft i livet. Jag driver även företaget Hippologiskt där jag erbjuder vetenskapsbaserad beteenderådgivning och träning av hästar för ridning, lastning, veterinär- och hovslagarbesök mm., med särskilt fokus på belöningsbaserad träning. Mitt mål är att hjälpa hästar och människor att förstå varandra bättre!

Ort: Kisa/Linköping

Kontakt: ordforande@sverigesakademiskaetologer.se

 

Vice ordförande Paulina Lundberg

Bakgrund/utbildning: Min utbildning inom djur började redan på gymnasiet där jag gick djurvård på Gamlebygymnasiet. Jag vidareutbildade mig sedan till biolog med inriktning fysiologi och etologi på Linköpings universitet där jag tog kandidatexamen 2017 och ansökte direkt till en masterutbildning inom tillämpad etologi och djurs biologi. Mitt examensarbete inriktade sig på relationen mellan häst och ägare i förhållande till träningstyp. Efter min examen 2019 jobbade jag en hösttermin i Lund på veterinärklinik och tog godkänd D9 behörighet på smådjur. Idag har jag ett eget företag som etolog, Paulina Etolog, där jag hjälper häst, hund och kattägare att träna sina djur samt gör beteendeutredning. Jag brinner för att lyfta etologens roll i samhället och hoppas kunna bidra till att etolog blir självklar att kontakta vid beteendeproblematik.

Ort: Linköping

Kontakt: viceordforande@sverigesakademiskaetologer.se

 

Sekreterare Lisa Lundin

Sekreterare Lisa LundinBakgrund/utbildning:  2007- 2010 läste jag Etologi och djurskyddsprogrammet vid SLU i Skara och 2011- 2013 Applied ethology and animal biology vid LiU. Etologi och kopplingen till djurvälfärd är mina stora intressent, främst inriktat på djurparksdjur. Efter examen fick jag jobb på SLU som adjunkt i etologi och är numera även studierektor för grundutbildning vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Jag jobbar mest med Etologi och djurskyddsprogrammet men även med övriga ”djurprogram” på SLU. Utöver detta har jag tillbringat somrarna 2013- 2016 på Parken Zoo som zoolärare, djurvårdare och arbetsledare.

Ort: Uppsala

Kontakt: sekreterare@sverigesakademiskaetologer.se

 

Vice sekreterare Ulrica Ahlrot

Ordförande Ulrica AhlrotBakgrund/utbildning: Jag läste Etologi- och djurskyddsprogrammet vid SLU i Skara 2011-2014 med inriktning etologi och bevarandebiologi. Tog masterexamen i Applied Ethology and Animal Biology vid Linköpings universitet 2016. Idag arbetar jag på Nordens Ark med utbildning. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att möta olika människor och sprida kunskap och kanske så små frön i skolbarnen som leder till intresse och engagemang för djurvälfärd och bevarande. Jag är även knuten till Etolog.se som rådgivare och föreläsare, framförallt om katter.

Kattdjur, både vilda och tama, är min främsta inriktning och passion men även djurvälfärd i största allmänhet och bevarandebiologi.

Ort: Göteborg

Kontakt: vicesekreterare@sverigesakademiskaetologer.se

 

Kassör Moa Nygren

Kassör Moa NygrenBakgrund/utbildning: Examen från Etologi och Djurskyddsprogrammet 2015. Hjärtat brinner för hemlösa djur och framförallt kattens status i samhället. Jobbar på ett Norrtälje Kattcenter. Har läst en kurs i Externredovisning vilket är guld värt i kassörsrollen. Bor på landet med 4 katter.

Ort: Bergshamra

Kontakt: kassor@sverigesakademiskaetologer.se

 

Medlemsregistrator Karin Brolin

Medlemsregistrator Karin BrolinBakgrund/utbildning: Jag tog examen från EoD 2017, med inriktning på både djurskydd och etologi. Jag brinner allra mest för djurskyddet inom animalieproduktionen och hoppas en dag få arbeta mer direkt med djurskydd. Just nu arbetar jag på en 4H gård, med en stor pedagogisk del. Privat tar mina hundar upp största delen av min tid.

Ort: Uppsala

Kontakt: medlemsregistrator@sverigesakademiskaetologer.se

 

Webbredaktör Emma Lund

Bakgrund/utbildning: Jag tog examen från  Etologi- och Djurskyddsprogrammet 2017. Efter examen arbetade jag inom zoofackhandeln och även med djurförsäkring och idag jobbar jag inom e-handelsbranschen. Jag anser att det är viktigt att etologin får en naturlig plats i samhället.

Ort: Gävle

Kontakt: webbredaktor@sverigesakademiskaetologer.se

 

Suppleant Ellen Kilander

Bakgrund/utbildning: Jag tog examen från EoD 2014, med inriktning etologi. Jag skrev mitt examensarbete om häst. Efter examen har jag arbetat ett par år på smådjurklinik och idag arbetar jag på ett konsultföretag som supportar veterinärbranschen i olika projekt och processer. Eftersom jag rör mig mycket i djursjukvården har djurvälfärden inom djursjukvården blivit något som ligger mig varmt om hjärtat. I min anställning driver och supportar jag också plattformen Etolog.se. Fritiden tillbringas mycket i stallet och tillsammans med mina två, mycket små, hundar.

Ort: Göteborg

Kontakt: suppleant1@sverigesakademiskaetologer.se

 

Suppleant Astrid Söderquist

Astrid Söderquist

Bakgrund/utbildningJag tog examen från Etologi och Djurskyddsprogrammet 2017 och läser nu masterprogrammet Applied Ethology and Animal Biology. Dessutom har jag hunnit med en hel del extrakurser i etologi och andra relaterade ämnen om vår relation till och syn på djur. Jag driver eget företag under namnet EmotionsEtologen och är anknuten till Etolog.se. Jag brinner för att rehabilitera rädda eller utåtagerande hundar – men också för djurvälfärdsfrågor inom lantbruket! Grisar är för mig särskilt underbara djur och jag har ägnat mina examensarbeten åt grisens beteende, välfärd och djurskydd. Mig hittar du också i föreningens infoutskott.

Ort: Linköping

Kontakt: suppleant2@sverigesakademiskaetologer.se

 

Suppleant Karin Lysell

Suppleant Karin LysellBakgrund/utbildning: Gick ut EoD 2009. Jobbade därefter som gymnasielärare inom djurvård i 3 år med ansvar för tillstånd gällande zoo-/sällskapsdjuren. Ett roligt och utmanande arbete som verkligen fick mig mer intresserad av de udda sällskapsdjuren!

Arbetar sedan 2013 som djurvårdare med utökad behörighet och med en del enklare beteenderådgivningar. I min ägo finns just nu två katter, en hund, en häst och en herefordko med tvillingkalvar. Tränar både häst och hund på fritiden på hobbynivå.

Ort: mellan Halmstad och Falkenberg

Kontakt: suppleant3@sverigesakademiskaetologer.se


Kontakt med utskotten

Frågor angående hemsidan