Presentation Månadens Etolog

Månadens etolog

Maj 2021
Renate Larssen

Under maj måndag får vi följa vår ordförande Renate Larssen som månadens etolog, Hon presenterar sig så här:

Hej! Jag heter Renate Larssen och är månadens etolog.

Jag har en kandidatexamen i veterinärmedicin från Sveriges Lantbruksuniversitet och kommer nu i maj att få ut en masterexamen i etologi från Linköpings universitet. I mitt examensarbete undersöker jag om regelbunden träning med positiv förstärkning påverkar hästars stressnivåer, optimism och relation till människor. Jag har även den stora förmånen att vara ordförande för Sveriges Akademiska Etologer!
Genom mitt företag Hippologiskt tillhandahåller jag vetenskapsbaserad träning och beteenderådgivning för hästar. Jag hjälper hästägare som har problem med oönskade beteenden, håller i träningar, tar emot hästar för inridning och rehabilitering, föreläser samt erbjuder etologiska konsultationer för hästinriktade verksamheter.
Basen för min verksamhet är Stall Kungskvarn utanför Linköping. Det är Sveriges första klicker- och beteendecenter för hästar; alla hästar går i flock på lösdrift och tränas med positiv förstärkning. Där står även mina två egna hästar, achaltekeen Julle och gotlandsrusset Turbo (som är med mig i filmen). Vill ni se mer av vardagen på Stall Kungskvarn får ni gärna följa mig på Instagram, där heter jag @renatelarssen!
Du kan läsa Månadens Etologs inlägg på vår facebooksida och på Senaste nytt.

Här kan ni läsa om Tidigare Månadens Etolog!