Presentation av Månadens Etolog

Månadens Etolog November 2018
Astrid Söderquist

Hej allihopa! Det har blivit dags för mig, Astrid, att presentera mig som månadens etolog.

Jag började läsa om djurs beteende – och då om hundar – direkt efter gymnasiet och har varit fast sedan dess. Beslutet att studera på Etologi och Djurskyddsprogrammet togs under en volontärresa till ett bevarandeprojekt i Brasilien där jag blev inspirerad av projektets biolog. Det som jag fastnade för var biologens roll i att förbättra djurens liv och hitta på kluriga berikningar som verkligen tog tillvara på djurens naturliga beteende.

Jag har haft djur kring mig hela livet men måste konstigt nog erkänna att jag inte funderat särskilt mycket över djuren som vi äter. Under utbildningen låg mycket fokus på just produktionsdjuren och då inte bara deras beteende utan framför allt välmående och på djurhållningen i praktiken både i Sverige och utomlands. Med tiden blev välfärden för produktionsdjur ett stort intresse hos mig och det hela ledde till ett examensarbete om grisars gödselbadande beteende – fenomenet när det naturligt renliga djuret väljer att rulla i sin egen avföring för att minska värmestress. För mig är det tydligt att gödselbadandet utgör ett djurvälfärdsproblem för grisar och att gällande djurskyddslagstiftning inte efterlevs till fullo. Det optimala för grisarna vore troligtvis om de gavs möjlighet att bada i vatten eller gyttja, då de har svårt att avge värme utan att blöta ner sig.

Idag läser jag masterprogrammet Applied Ethology and Animal Biology samtidigt som jag långsamt men säkert ”bygger mitt eget jobb” som egenföretagare. Genom EmotionsEtologen rådgiver jag djurägare som upplever problem med sitt djurs beteende och hjälper djur och ägare mot en bättre samvaro – självklart med djurets välmående som prioritet. Att träna djur att överkomma rädslor och andra negativa associationer är något jag är särskilt intresserad av och som det troligtvis kommer bli ännu mer fokus på framöver.

Enligt mig är grisen alltså ett särskilt intressant djurslag som ofta inte alls lever det liv de förtjänar. Under november kommer ni därför få ta del av några guldklimpar kring grisens etologi som jag hoppas kan ge varje grisintresserad någon ny insikt och kanske till och med inspirera till fler grisentusiaster!

Du är välkommen att skicka frågor till mig under månadens gång på fragaenetolog@sverigesakademiskaetologer.se

Mitt examensarbete om grisars gödselbadande beteende hittar du här: https://stud.epsilon.slu.se/10456/

Text och bild: Astrid Söderquist, EmotionsEtologen, Emotionsetologen.se