Presentation Månadens Etolog

Månadens etolog

Årets hedersmedlem Juni 2020
Albin Gräns

Albin Gräns

Albin Gräns, årets hedersmedlem

Jag heter Albin Gräns, jag är Zoolog och forskare vid Institutionen för Husdjurens miljö och Hälsa på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Jag arbetar för att våra vanligaste husdjur, försöksdjur, produktionsdjur, och villebråd ska få det lite bättre. Trot eller ej, så pratar jag om fiskar.

Det finns ett ordspråk som lyder ”I de blindas rike är den enögde kung”, och på vissa sätt tycker jag att det ordspråket passar rätt bra in på mig och min forskning om fiskars välfärd. Jag kan ärligt säga att min kunskap om de 35 000 fiskarterna, som finns beskrivna idag, är försumbart liten. Det enda jag har gjort är att intressera mig för fiskarnas välfärd och långsamt börjat dra i lösa trådar i det enorma trassel vilket det här forskningsområdet utgör.

Arbetet är spännande men man inser snabbt hur problematiskt det är att värna om fiskars djurvälfärd och vilka allvarliga kunskapsluckor det finns i ämnet. Upptäckter som knappast gör mig till någon expert i fiskvälfärd, men om ingen annan i rummet vet svaret så känns det för mig rimligt att jag, som ju åtminstone tror mig veta något, försöker mig på att svara. Vad som sedan har hänt är att storleken på rummen har växt och i maj 2018 stod jag som inbjuden talare i Europaparlamentet för att berätta om saker som jag, genom min forskning, förstått att vi fortfarande inte vet om fiskar och dess välfärd.

Under juni månad kommer jag dela med mig lite om min forskning om fiskars välfärd och försöka förklara varför jag tycker det här är så viktigt.

//Albin Gräns


Du kan läsa Månadens Etologs inlägg på vår facebooksida och på Senaste nytt.

Här kan ni läsa om Tidigare Månadens Etolog!