hund hemma själv

Kan hundar förutsäga tid?

Många tror att hundar inte kan uppfatta tid och att det inte spelar någon roll hur länge vi lämnar våra hundar hemma själv, men är det verkligen sant?

I en studie från Sverige undersökte de hur tiden påverkade hundar som lämnades ensamma hemma. Studien genomfördes på 12 hundar som lämnades ensamma i 0,5 timma, 2 timmar och 4 timmar. Förutom att göra beteendeobservationer övervakades även hundarnas hjärtfrekvens. Studien antog att hundar utan beteendeproblem som lämnas ensamma hemma skulle visa mer negativa stressrelaterade beteenden när de lämnas under en längre period jämfört med att lämnas under en kortare period.

Hundarnas beteende övervakades genom videokameror och deras hjärtfrekvens genom ett bälte som hundarna hade lärt sig att bära innan experimentet startade.

Resultaten visade att hundarna huvudsakligen låg ner under sin ägares frånvaro, och ingen visade stressrelaterat beteende. Men skillnaden i både hjärtfrekvens och beteende sågs när ägarna återvände till hemmet. Hundar som lämnats i 2 eller 4 timmar visade en högre interaktion med sina ägare efter en längre period av att ha lämnats ensamma. De visade fler hälsningsbeteenden som svansviftande, läppslickande och kroppsskakande och initierade mer fysisk kontakt med sin ägare efter att ha varit ensamma i 2 eller 4 timmar, jämfört med när hundarna bara lämnades ensamma i 0,5 timmar.

Hjärtfrekvensen ökade också avsevärt när man jämförde de längre frånvaroperioderna med .5 timma som är i samband med den högre fysiska aktiviteten och hälsningsbeteendet som hundarna visar.

Dessa resultat antyder att hundar påverkas av tid och att de i viss utsträckning kan uppfatta hur lång tid det tar när ägaren kommit tillbaka och drar därmed slutsatsen att hundar påverkas av hur lång tid de lämnas ensamma.

Rehn, T & Keeling, L.J. 2011. The effect of time left alone at home on dog welfare. Applied Animal Behaviour Science 129, 129-135

Text Etolog Charlotte Friis från Life with a Dog
Dela inlägg

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats