hundens pälsfärga

Hur kan hundens pälsfärga påverka hundens beteende?

Nuförtiden kan du hitta en hund i nästan vilken färg som helst, även inom samma ras kan du få olika färger.

De många olika färgerna i en hundpäls skapades under hela hundens domesticering. Faktum är att förändringarna i hundens päls var de första tecknen på att domesticering hade börjat.

Färgerna kommer från 2 olika typer av pigment – Eumelanin och Pheomelanin. Eumelanin ger svart päls och Pheomelanin ger röd, gul och brun päls. Produktionen av Eumelanin och Dopamin är relaterad i kroppen. Dopamin har ett stort inflytande på hur hjärnan fungerar i sociala sammanhang vilket gör det troligt att man genom att minska produktionen av Eumelanin också påverkar dopaminproduktionen, förändrar hur hjärnan fungerar och därigenom påverkar hur ett djur beter sig.

Flera studier har specifikt tittat på sambandet mellan pälsfärg och beteende i Cocker Spaniels. I en engelsk enkätundersökning fann man att röda Cocker Spaniels oftare visar aggressivt beteende emot människor och andra hundar i jämförelse med svarta och brokiga Cocker Spaniels.

Detta stöddes av en annan studie från Spanien. Här mätte man aggressivt beteende hos cockervalpar genom att utsätta dem för olika hanteringstester. Resultatet blev att skillnaden i att visa aggressivt beteende delvis ligger i genetiska faktorer. De röda cocker spaniels hade en högre genetisk disposition för att utveckla aggressivt beteende under sin livstid än svarta eller brokiga cocker spaniels hade.

Vi kan därför säga att ja en hunds pälsfärg kan påverka en hunds beteende, beroende på genetiska faktorer och hur genen kodas.

Pérez-Guisado, J. et al. 2006. Heritability of dominant-aggressive behaviour in English Cocker Spaniels. Applied Animal Behaviour Science 100, 219-227

Podberscek, A.L. et al. 1996. The English Cocker Spaniel: preliminary findings on aggressive behaviour. Applied Animal Behaviour Science 47, 75 – 89

Text Etolog Charlotte Friis från Life with a Dog
Dela inlägg