Hedersmedlem

Hedersmedlem i Sveriges Akademiska Etologer

Sveriges Akademiska Etologer arbetar för att synliggöra etologi och djurvälfärd. Som del av detta utser föreningen varje år en hedersmedlem som på något sätt utmärkt sig inom dessa områden. Personen får inte vara medlem i Sveriges Akademiska Etologer eller kvalificera sig för att bli. Hedersmedlemmen får ett hedersmedlemskap i föreningen under ett års tid. Hedersmedlem med motivering publiceras på Senaste nytt och på vår facebooksida.

2021 – Helena Risinger

Helena Risinger - Hedersmedlem 2021

Helena Risinger – Hedersmedlem 2021

2021 valdes Helena Risinger till vår hedersmedlem med motiveringen:

Helena har i många år jobbat hårt med det djurinriktade värdegrundsmaterialet REDE som hjälper barn att utveckla sin empati. REDEs värdegrundsord ”Respekt Empati Djur Etik” är helt i linje med föreningens drivkraft om ökad kunskap och förståelse för djur och deras beteenden, goda relationer till våra djur samt förbättrad djurvälfärd. Tillsammans med att värdegrundsmaterialet i REDE är vetenskapligt baserat är delen i visionen, om att alla barn i Sverige ska utveckla ett empatiskt och respektfullt synsätt gentemot djuren, något som Sveriges Akademiska Etologer värderar högt!

2020 – Albin Gräns

Hedersmedlem 2020 - Albin Gräns

Albin Gräns – Hedersmedlem 2020

För 2020 är Albin Gräns vald till hedersmedlem med motiveringen:

Det blir allt tydligare i den forskning som presenteras att fiskar kan känna såväl stress som smärta precis som vi och dessutom verkar ha förmåga till självmedvetenhet. Varje år fiskas upp emot 140 miljarder odlad fisk upp i världen, ungefär dubbelt så många som alla de fjäderfä som slaktas. Dessa fiskar lever i stressfyllda ohälsosamma miljöer och slaktas sen med otillräckliga metoder för bedövning.

Albin Gräns är en av våra ledande forskare om djurskydd och välfärd för fisk och en verklig eldsjäl. När alla pratar om fisk i ton vågar Albin lyfta problematiken med produktionen för varje individ. Albin presenterar aktuell forskning på ett pedagogiskt sätt och har en förmåga att beröra alla när han pratar.

2019 – Eva Bertilsson

Eva Bertilsson - Hedersmedlem 2019

Eva Bertilsson – Hedersmedlem 2019

2019 valdes Eva Bertilsson och motiveringen löd: “Eva Bertilssons engagemang för reko djurträning samt stress- och obehagsfri hantering av alla djurarter är en stor inspiration för många. Hennes öppna, inbjudande och prestigelösa sätt får olika djurbranscher och djuryrken att mötas och samverka, vilket är en stor och viktig pusselbit för en ökad djurvälfärd.”

 

 

 

2018 – Anna Rudbäck Danielsson

Anna Rudbäck - Hedersmedlem 2018

Anna Rudbäck – Hedersmedlem 2018

2018 föll valet på Anna Rudbäck Danielsson med motiveringen; “Anna väljs för sitt starka engagemang för välfärd och djurskydd samt en vilja att få till ett ökat samarbete mellan veterinärer och etologer. Hon står alltid på djurens sida och drar sig inte för att säga vad hon tycker. Hon har visat ett stort intresse för etologi och trycker på vikten av att ibland konsultera etologer då veterinärer inte besitter samma kunskaper som etologer.”

 

 

2017 – Frida Lundmark

Frida Lundmark - Hedersmedlem 2017

Frida Lundmark – Hedersmedlem 2017

2017 delades det första hedersmedlemskapet ut. Det gick till Frida Lundmark i samband med hennes doktorering, med motiveringen ”För sin banbrytande forskning om djurskyddslagstiftning och sin förmåga att på ett entusiasmerande sätt sprida kunskap om djurvälfärd.”