Hedersmedlem

Hedersmedlem i Sveriges Akademiska Etologer

Sveriges Akademiska Etologer arbetar för att synliggöra etologi och djurvälfärd. Som del av detta utser föreningen varje år en hedersmedlem som på något sätt utmärkt sig inom dessa områden. Personen får inte vara medlem i Sveriges Akademiska Etologer eller kvalificera sig för att bli. Hedersmedlemmen får ett hedersmedlemskap i föreningen under ett års tid. Hedersmedlem med motivering publiceras på Senaste nytt och på vår facebooksida.

2020

Vem kommer att bli Sveriges Akademiska etologers hedersmedlem under 2020? Om du är medlem i SAE får du gärna maila dina förslag med motivering till info@sverigesakademiskaetologer.se!

2019

Eva Bertilsson - Hedersmedlem 2019

Eva Bertilsson – Hedersmedlem 2019

2019 valdes Eva Bertilsson och motiveringen löd: “Eva Bertilssons engagemang för reko djurträning samt stress- och obehagsfri hantering av alla djurarter är en stor inspiration för många. Hennes öppna, inbjudande och prestigelösa sätt får olika djurbranscher och djuryrken att mötas och samverka, vilket är en stor och viktig pusselbit för en ökad djurvälfärd.”

 

 

 

2018

Anna Rudbäck - Hedersmedlem 2018

Anna Rudbäck – Hedersmedlem 2018

2018 föll valet på Anna Rudbäck Danielsson med motiveringen; “Anna väljs för sitt starka engagemang för välfärd och djurskydd samt en vilja att få till ett ökat samarbete mellan veterinärer och etologer. Hon står alltid på djurens sida och drar sig inte för att säga vad hon tycker. Hon har visat ett stort intresse för etologi och trycker på vikten av att ibland konsultera etologer då veterinärer inte besitter samma kunskaper som etologer.”

 

 

2017

Frida Lundmark - Hedersmedlem 2017

Frida Lundmark – Hedersmedlem 2017

2017 delades det första hedersmedlemskapet ut. Det gick till Frida Lundmark i samband med hennes doktorering, med motiveringen ”För sin banbrytande forskning om djurskyddslagstiftning och sin förmåga att på ett entusiasmerande sätt sprida kunskap om djurvälfärd.”