Hedersmedlem i SAE

Sveriges Akademiska Etologer arbetar för att synliggöra etologi och djurvälfärd och tilldelar varje år en person som på något sätt utmärkt sig inom dessa områden ett hedersmedlemskap i föreningen under ett års tid.

2018

Vem kommer att bli SAEs hedersmedlem under 2018? Om du är medlem i SAE får du gärna maila dina förslag med motivering till info@sverigesakademiskaetologer.se!

2017

SAE delade 2017 ut sitt första hedersmedlemskap. Det gick till Frida Lundmark i samband med hennes doktorering, med motiveringen ”För sin banbrytande forskning om djurskyddslagstiftning och sin förmåga att på ett entusiasmerande sätt sprida kunskap om djurvälfärd.”