Årets event

Praktisk utveckling för lantbrukets djur ur ett etologiskt perspektiv

2020 års event går av stapeln söndag den 29 november kl 9-16.
På grund av de rådande omständigheterna har vi valt att hålla årets event online.

Välkommen till Sveriges Akademiska Etologers (SAE) höstevent online, som i år handlar om praktisk utveckling för lantbrukets djur ur ett etologiskt perspektiv! Det här ämnet har önskats under flera år och nu är det äntligen dags. Eventet är öppet för alla, medlem som icke medlem, som är intresserade av lantbruksdjur.

När: 29 november
Var: Online via Zoom Meetings
Pris: 100 kr per person

Anmälan till eventet sker via Google Forms och länken finns i eventet på vår Facebooksida.

Vi kommer kunna ta in maximalt 100 deltagare.

Anmälningsavgiften (100 kr) betalas in med bankgiro eller swish, och ska vara oss tillhanda senast 16 november. Märk betalningen med er mejladress.

Swish 123 465 1980
Bankgiro 719-3683

Zoom-länken till eventet mejlas ut till de som anmält sig och betalat eventavgiften.


>> Schema
09.00-09.15 Välkommen

09.15-10.00 “Fiskar och vattenbruk, idag och imorgon
Albin Gräns – Forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU.

10.00-10.15 Paus

10.15-11.00 “Förbättrad välfärd för suggor i grupphållningssystem – grymt?
Linda Marie Hannius – Doktorand vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU.

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 “Grisens personlighet i djurvälfärdsforskning
Astrid Söderquist – MSc Biologi inriktning Etologi.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 “Kläckeristress hos värphönskycklingar
Louise Hedlund – Doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings Universitet.

13.45-14.00 Paus

14.00-14.45 “Kaniner som produktionsdjur
Malin Sundmark, driver företag med kaninproduktion och slakt. Rådgivare för Eldrimner, samt håller kurser i produktion, slakt och certifiering av slakteripersonal.
Jobbar just nu med Nationella riktlinjer för ekologisk kaninproduktion.
Ledamot i Sveriges Kaninproducenter, efter att ha varit ordförande under många år.

14.45-15.00 Paus

15.00-15.45 “Ko och kalv tillsammans
Sigrid Agenäs – professor Institutionen för husdjurens utfodring och vård, avdelningen för idisslare, SLU och/eller Malin Hellström – försökstekniker i projektet.

15.45-16.00 Avslut


Här kan ni läsa om storeventet vi hade 2018 med temat Djurs kognition! För att läsa om våra andra tidigare event gå in på Tidigare event.