Kommentar till nya föreskrifterna för getter

Insändare till Tidningen Djurskyddet, nr 4 2017
Medlemstidning för Djurskyddet Sverige

Foto: Henrietta Thernell

En get ska få vara med sin flock

Får är flockdjur. Det är även getter. Varför är det då endast fårens flocktillhörighet som tas fasta på i Jordbruksverkets föreskrifter? Vi i SAE, Sveriges Akademiska Etologer, vill att föreskrifterna för getter ska innehålla samma krav på par- eller grupphållning som för får.

Foto: Henrietta Thernell

I 4 kap 2§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m saknr L100 finner man den text som gör skillnad på flockdjur och flockdjur. Det vill säga mellan flockdjuret får och flockdjuret get. Här står det att får ska hållas i par eller grupp. Baggar får dock hållas individuellt under en kortare period om det är nödvändigt. I föreskrifterna angående getter finns inget sådant krav på par- eller grupphållning. Vetenskapliga studier visar på att en get som skiljs från sin flock aktivt försöker ta sig tillbaka till flocken. Blir geten helt isolerad minskar aktiviteten hos geten, dess läten förändras och den äter mindre. Dessa förändringar i beteende tolkas som att det är stressande för en get att hållas ifrån sin flock. En av studierna påtalar att om en isolering är nödvändig ska geten helst ha möjlighet till både visuell och fysisk kontakt med övriga flockmedlemmar i den mån det är möjligt. Att endast höra ljuden från sina flockmedlemmar räcker inte. Social kontakt, som en flock ger, är alltså mycket viktig för den enskilda geten och är därför något som ska synas i lagstiftningen.

Foto: Henrietta Thernell

Vi i SAE utgår alltid från djurens naturliga beteenden och grundar våra slutsatser i vetenskapliga studier. Vi jobbar för att på olika sätt möta djurens behov. Vi anser att Jordbruksverket också ska göra detta i sitt arbete och därmed införa krav på par-eller grupphållning även för getter.

Sveriges Akademiska Etologer

 

 

 

Detta inlägg skrevs som en kommentar i samband med att L100 skulle göras om och att det istället skulle bli föreskrifter för respektive djurslag.

Idag gäller L107 för får och L109 för getter, och tyvärr finns det idag inte med i L109 att getter ska hållas i par eller grupp. Det står dock med i L107 för får (L107, 2 Kap 11 §).

Det här inlägget postades i Information från SAE, Insändare och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.