Styrelsen

Vilka är styrelsen?

Ordförande Ulrica Ahlrot

Ort: Göteborg

Bakgrund/utbildning: Läste Etologi- och djurskyddsprogrammet vid SLU i Skara 2011-2014 med inriktning etologi och bevarandebiologi. Tog masterexamen i Applied ethology and animal biology vid Linköpings universitet 2016. Kattdjur, både vilda och tama, är min främsta inriktning och passion men även djurvälfärd i största allmänhet och bevarandebiologi.

Kontakt: ordforande@sverigesakademiskaetologer.se

 

Vice ordförande Anna Favati

Ort: Stockholm

Bakgrund/utbildning: Varför djur gör som de gör är ett av mina största intressen, vilket har lett mig till en doktorsexamen i etologi vid Stockholms universitet. Min forskning handlar främst om individuella skillnader (personlighet) och social dominans, och min specialitet är beteende hos höns. Jag brinner för djurs välfärd och är även utbildad djurskyddsinspektör. 

Kontakt: viceordforande@sverigesakademiskaetologer.se

 

Sekreterare Emelie Sandberg

Ort: Eskilstuna

Bakgrund/utbildning:  Gick ut EoD 2016, läser nu upp en master på distans inom Bevarandebiologi. Är just nu tjänstledig från mitt jobb som djurvårdslärare på REAL gymnasiet för att jobba som zoolärare ett år på Parken zoo. Kommer nog aldrig kunna välja en art eller ett djurslag som är min favorit, men brinner för bevarandearbete och skrev mitt examensarbete om auditiv berikning för lappuggla på Nordens ark.

Kontakt: sekreterare@sverigesakademiskaetologer.se

 

Vice sekreterare Henrietta Thernell

Ort: Linköping

Bakgrund/utbildning: Examen från etologi och djurskyddsprogrammet 2014 och slutför nu en master i etologi. Är mycket intresserad av hur välfärd kan mätas och förbättras på olika vis och hur spridning av kollektiv kunskap görs bäst. Hjärtat klappar extra för vilda djur både i hägn och fritt, samt lantdjur. Och katter så klart.

Kontakt: vicesekreterare@sverigesakademiskaetologer.se

 

Kassör Moa Nygren

Ort: Vallentuna

Bakgrund/utbildning: Examen från Etologi och Djurskyddsprogrammet 2015. Hjärtat brinner för hemlösa djur och framförallt kattens status i samhället. Jobbar på ett katthem samt har diverse uppdrag åt Djurskyddet Sverige. Har läst en kurs i Externredovisning vilket är guld värt i kassörsrollen. Bor på landet med 8 höns och 2 katter.

Kontakt: kassor@sverigesakademiskaetologer.se

 

Medlemsregistrator Lisa Lundin

Ort: Uppsala

Bakgrund/utbildning: 2007- 2010 läste jag Etologi och djurskyddsprogrammet vid SLU i Skara och 2011- 2013 Applied ethology and animal biology vid LiU. Etologi och kopplingen till djurvälfärd är mina stora intressent, främst inriktat på djurparksdjur. Efter examen fick jag jobb på SLU som adjunkt i etologi och är numera även studierektor för grundutbildning vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Jag jobbar mest med Etologi och djurskyddsprogrammet men även med övriga ”djurprogram” på SLU. Utöver detta har jag tillbringat somrarna 2013- 2016 på Parken Zoo som zoolärare, djurvårdare och arbetsledare.

Kontakt: medlemsregistrator@sverigesakademiskaetologer.se

 

Ledamot och webbredaktör Therese Alvegard

Ort: Skara

Bakgrund/utbildning: Etolog med master i Husdjursvetenskap. Mitt fokusområde är lantbrukets djur, främst mjölkkor, och har under mina studier arbetat parallellt inom detta område för att ge mig en större insikt och kunskap om det praktiska utöver det teoretiska. Jag arbetar som husdjurslärare på ett naturbruksgymnasium vilket är mycket givande!

Kontakt: webbredaktor@sverigesakademiskaetologer.se

 

Suppleant Elin Rosell

Ort: Västerås

Bakgrund/utbildning: Jag har alltid haft ett brinnande intresse för djur och natur. Lantbrukets djur är något som länge legat extra nära mitt hjärta och efter att ha läst Etologi & djurskyddsprogrammet (09-12) styrdes livet vidare mot ett jobb på grisgård. I dag jobbar jag som djurvårdare på djurpark och har huvudansvaret för djuren på en Hov&Klövdjurs avdelning med många tamdjur.

Kontakt: suppleant1@sverigesakademiskaetologer.se

 

Suppleant Caroline Jönsson Östregård

Ort: Norrtälje

Bakgrund/utbildning: Jag tog examen från Etologi och Djurskyddsprogrammet 2015, där jag inriktade mig på både etologi och antrozoologi samt djurskydd. Jag ser mig själv som en djurmänniska som gillar alla djur, men häst och hund är mina stora intresseområden. Just nu jobbar jag som djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Kontakt: suppleant3@sverigesakademiskaetologer.se