Styrelsen

Vilka är styrelsen?

Ordförande Ulrica Ahlrot

Ort: Göteborg

Bakgrund/utbildning: Läste Etologi- och djurskyddsprogrammet vid SLU i Skara 2011-2014 med inriktning etologi och bevarandebiologi. Tog masterexamen i Applied ethology and animal biology vid Linköpings universitet 2016. Kattdjur, både vilda och tama, är min främsta inriktning och passion men även djurvälfärd i största allmänhet och bevarandebiologi.

Kontakt: ordforande@sverigesakademiskaetologer.se

 

Vice ordförande Janina Mattsson Lindgren

Ort:

Bakgrund/utbildning: 

Kontakt: viceordforande@sverigesakademiskaetologer.se

 

Sekreterare Emelie Sandberg

Ort: Eskilstuna

Bakgrund/utbildning:  Gick ut EoD 2016, läser nu upp en master på distans inom Bevarandebiologi. Är just nu tjänstledig från mitt jobb som djurvårdslärare på REAL gymnasiet för att jobba som zoolärare ett år på Parken zoo. Kommer nog aldrig kunna välja en art eller ett djurslag som är min favorit, men brinner för bevarandearbete och skrev mitt examensarbete om auditiv berikning för lappuggla på Nordens ark.

Kontakt: sekreterare@sverigesakademiskaetologer.se

 

Vice sekreterare Mikaela Hansson

Ort:

Bakgrund/utbildning: 

Kontakt: vicesekreterare@sverigesakademiskaetologer.se

 

Kassör Moa Nygren

Ort: Vallentuna

Bakgrund/utbildning: Examen från Etologi och Djurskyddsprogrammet 2015. Hjärtat brinner för hemlösa djur och framförallt kattens status i samhället. Jobbar på ett katthem samt har diverse uppdrag åt Djurskyddet Sverige. Har läst en kurs i Externredovisning vilket är guld värt i kassörsrollen. Bor på landet med 8 höns och 2 katter.

Kontakt: kassor@sverigesakademiskaetologer.se

 

Medlemsregistrator Karin Brolin

Ort: 

Bakgrund/utbildning: 

Kontakt: medlemsregistrator@sverigesakademiskaetologer.se

 

Ledamot och webbredaktör Therese Alvegard

Ort: Skövde

Bakgrund/utbildning: Etolog med master i Husdjursvetenskap. Mitt fokusområde är lantbrukets djur, främst mjölkkor, och har under mina studier arbetat parallellt inom detta område för att ge mig en större insikt och kunskap om det praktiska utöver det teoretiska. Jag arbetar som husdjurslärare på ett naturbruksgymnasium vilket är mycket givande!

Kontakt: webbredaktor@sverigesakademiskaetologer.se

 

Suppleant Emma Lund

Ort: 

Bakgrund/utbildning: 

Kontakt: suppleant1@sverigesakademiskaetologer.se

 

Suppleant Lisa Lundin

Ort: Uppsala

Bakgrund/utbildning: 2007- 2010 läste jag Etologi och djurskyddsprogrammet vid SLU i Skara och 2011- 2013 Applied ethology and animal biology vid LiU. Etologi och kopplingen till djurvälfärd är mina stora intressent, främst inriktat på djurparksdjur. Efter examen fick jag jobb på SLU som adjunkt i etologi och är numera även studierektor för grundutbildning vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Jag jobbar mest med Etologi och djurskyddsprogrammet men även med övriga ”djurprogram” på SLU. Utöver detta har jag tillbringat somrarna 2013- 2016 på Parken Zoo som zoolärare, djurvårdare och arbetsledare.

Kontakt: suppleant2@sverigesakademiskaetologer.se

 

Suppleant Karin Lysell

Ort: 

Bakgrund/utbildning: 

Kontakt: suppleant3@sverigesakademiskaetologer.se