Styrelsen

Vilka är styrelsen?

Ordförande Ulrica Ahlrot

Bakgrund/utbildning: Läste Etologi- och djurskyddsprogrammet vid SLU i Skara 2011-2014 med inriktning etologi och bevarandebiologi. Tog masterexamen i Applied ethology and animal biology vid Linköpings universitet 2016. Kattdjur, både vilda och tama, är min främsta inriktning och passion men även djurvälfärd i största allmänhet och bevarandebiologi.

Ort: Göteborg

Kontakt: ordforande@sverigesakademiskaetologer.se

 

Vice ordförande Janina Mattsson Lindgren

Bakgrund/utbildning: Har läst Etologi och djurskyddsprogrammet på SLU och arbetar nu som djurvårdare på Skansen, med stor del i den pedagogiska verksamheten. Parallellt med mitt arbete försöker jag fördjupa mig ytterligare inom etologi och djurträning. Privat har hundar och hästar alltid haft en stor roll i mitt liv, men på arbetstid ägnar jag mig mest åt lantbruksdjur. Jag har ett stort intresse för djuren inom livsmedelsproduktion och vill en dag arbeta mer specifikt med djurskyddsfrågor.

Ort: Stockholm

Kontakt: viceordforande@sverigesakademiskaetologer.se

 

Sekreterare Emelie Sandberg

Bakgrund/utbildning:  Gick ut EoD 2016, läser nu upp en master på distans inom Bevarandebiologi. Är just nu tjänstledig från mitt jobb som djurvårdslärare på REAL gymnasiet för att jobba som zoolärare ett år på Parken zoo. Kommer nog aldrig kunna välja en art eller ett djurslag som är min favorit, men brinner för bevarandearbete och skrev mitt examensarbete om auditiv berikning för lappuggla på Nordens ark.

Ort: Eskilstuna

Kontakt: sekreterare@sverigesakademiskaetologer.se

 

Vice sekreterare Michaela Hansson

Bakgrund/utbildning: Läste Biologiprogrammet vid Linköpings universitet och tog min Master Examina inom Applied Ethology and Animal Biology 2015. Har arbetat som naturbrukslärare inom djurvård men ska nu plugga vidare för att få full behörighet som lärare. Har arbetat med såväl tamkatter som sällskapsdjur och djurparksdjur.  Utanför jobbet är det dock hund som gäller. Är väldigt fascinerad av kopplingen mellan beteende och genetik.

Ort: Örebro

Kontakt: vicesekreterare@sverigesakademiskaetologer.se

 

Kassör Moa Nygren

Bakgrund/utbildning: Examen från Etologi och Djurskyddsprogrammet 2015. Hjärtat brinner för hemlösa djur och framförallt kattens status i samhället. Jobbar på ett katthem samt har diverse uppdrag åt Djurskyddet Sverige. Har läst en kurs i Externredovisning vilket är guld värt i kassörsrollen. Bor på landet 3 katter.

Ort: Bergshamra

Kontakt: kassor@sverigesakademiskaetologer.se

 

Medlemsregistrator Karin Brolin

Bakgrund/utbildning: Jag tog examen från EoD 2017, med inriktning på både djurskydd och etologi. Jag brinner allra mest för djurskyddet inom animalieproduktionen och hoppas en dag få arbeta mer direkt med djurskydd. Just nu arbetar jag på en 4H gård, med en stor pedagogisk del. Privat tar mina hundar upp största delen av min tid.

Ort:Uppsala

Kontakt: medlemsregistrator@sverigesakademiskaetologer.se

 

Ledamot och webbredaktör Therese Alvegard

Bakgrund/utbildning: Etolog med master i Husdjursvetenskap. Mitt fokusområde är lantbrukets djur, främst mjölkkor, och har under mina studier arbetat parallellt inom detta område för att ge mig en större insikt och kunskap om det praktiska utöver det teoretiska. Jag arbetar som husdjurslärare på ett naturbruksgymnasium vilket är mycket givande!

Ort: Skövde

Kontakt: webbredaktor@sverigesakademiskaetologer.se

 

Suppleant Emma Lund

Bakgrund/utbildning: Tog examen från Etologi- och djurskyddsprogrammet 2017. Jag har stort intresse för etologi oavsett djurart, men är extra intresserad av hund, kanin och akvariefisk. Just nu jobbar jag i djuraffär och drömmer om att skaffa hund.Ort: Uppsala

Kontakt: suppleant1@sverigesakademiskaetologer.se

 

Suppleant Lisa Lundin

Bakgrund/utbildning: 2007- 2010 läste jag Etologi och djurskyddsprogrammet vid SLU i Skara och 2011- 2013 Applied ethology and animal biology vid LiU. Etologi och kopplingen till djurvälfärd är mina stora intressent, främst inriktat på djurparksdjur. Efter examen fick jag jobb på SLU som adjunkt i etologi och är numera även studierektor för grundutbildning vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Jag jobbar mest med Etologi och djurskyddsprogrammet men även med övriga ”djurprogram” på SLU. Utöver detta har jag tillbringat somrarna 2013- 2016 på Parken Zoo som zoolärare, djurvårdare och arbetsledare.

Ort: Uppsala

Kontakt: suppleant2@sverigesakademiskaetologer.se

 

Suppleant Karin Lysell

Bakgrund/utbildning: Gick ut EoD 2009. Jobbade därefter som gymnasielärare inom djurvård i 3 år med ansvar för tillstånd gällande zoo-/sällskapsdjuren. Ett roligt och utmanande arbete som verkligen fick mig mer intresserad av de udda sällskapsdjuren!

Arbetar sedan 2013 som djurvårdare med utökad behörighet och med en del enklare beteenderådgivningar. I min ägo finns just nu två katter, en hund, en häst och en herefordko med tvillingkalvar. Tränar både häst och hund på fritiden på hobbynivå.

Ort: mellan Halmstad och Falkenberg

Kontakt: suppleant3@sverigesakademiskaetologer.se