Senaste nytt

Inlägg från vår facebooksida

Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus

Sveriges Akademiska Etologer är etologernas yrkesorganisation. Etologer anslutna till Sveriges Akademiska Etologer har en gedigen akademisk utbildning och står för hög kvalitet. Hör av dig till oss om du har frågor eller vill komma i kontakt med en etolog!
Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus
Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus5 days ago
Under denna varma sommar är det inte bara vi som har det svårt i värmen; bland annat har igelkotten det tufft. Igelkottar äter främst skalbaggar, mask och sniglar, men nu i värmen söker sig många av dess bytesdjur sig längre ner i marken där igelkotten får svårt att få tag på den. Många igelkottar har påträffats undernärda och pinnson har svårt att producera tillräckligt med mjölk till sina ungar.

Så vad kan vi göra för att hjälpa igelkottarna? Att erbjuda vatten i vattenskålar med låg kant är ett bra sätt att hjälpa dem; om du bara har skålar med lite högre kant så kan det vara bra att lägga i en kvist eller två så att om en unge faller i kan den lätt ta sig upp igen.

Burkmat för katt fungerar väl som föda för igelkottar. Ni behöver inte oroa er för att de ska glömma bort hur de finner föda på egen hand; det har visat sig att även om igelkottar återkommer till en matningsplats besöker de även flera olika matningsplatser och finner mat på egen hand.

Naturskyddsföreningen har en liten lista på hur vi kan stötta igelkottarna; nu och i fortsättningen:
• Spara lövhögar under buskarna i trädgården så att igelkotten kan bygga ett sommarbo.
• Snickra ett vinterbo under semestern och sätt ut i trädgården.
• Ge igelkotten mat: hund- eller kattmat, matrester, vatten – inte mjölk.
• Använd inga bekämpningsmedel i trädgården.
• Var försiktig när du bränner lövhögar på våren. Flytta högen eller lyft upp och kika. (OBS! Tänk på brandrisken och håll koll på eventuella eldningsförbud!)
• Skapa ett vilt hörn i din trädgård där insekter trivs. Ger mat åt igelkotten.

Text: Therese Alvegard, Infoutskottet SAE
Foto: Erinaceus europaeus (en. European hedgehog, de. Braunbrustigel, fi. Siili, sv. Igelkott, no. Piggsvin). Hyvinkää, Finland. 7.8.2016.

Läs mer:
Naturskyddsföreningen, 2018. Majbrasan inte enda hotet mot igelkotten. https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/majbrasan-inte-enda-hotet-mot-igelkotten använd 2018-07-31

Nordens viltrehabilitering. 2018. Igelkott. http://viltrehab.se/hittat-ett-djur/igelkott/ använd 2018-07-31
Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus
Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus2 weeks ago
Hur påverkas våra vilda djur av skogsbränder och torka?

Just nu brinner det på flera platser i Sveriges skogar, vilket påverkar flera av våra vilda djurarter. Eftersom bränderna naturligt sker under sommartid påverkas fler arter då i princip alla djur är vakna, har fått ungar och återvänt från de varmare platser där de övervintrat. Exakt hur och i vilken omfattning våra djur påverkas av årets bränder kan vi fortfarande inte se, då bränderna ännu inte är släckta.

Större djur så som älgar och hjortar kan undgå bränderna då de känner lukten av brandrök eller direkt ser lågorna. Men dessa djur kan i värsta fall precis som vi människor omringas av elden då de försöker undgå den. Både växt- och köttätare påverkas födomässigt då de måste lämna sina revir/hemområden och habitat. För växtätare/bytesdjur är inte hemområden lika viktiga som för många rovdjur som markerar sina revir och med största sannolikhet blir mer stressade av att behöva fly undan elden.

Mindre djur kan försöka undgå bränder genom att gömma sig i sina hålor eller gräva ner sig i marken, då de inte är tillräckligt snabba och/eller uthålliga för att ta sig ifrån elden. Dessa djur klarar sig sällan, då marken är torr och det inte enbart brinner på ytan.

Fåglar kan mer naturligt fly elden, så länge de är flygfärdiga. Även om det brinner på marken kan fågelbon och ungarna där i påverkas av röken eller om träden knäcks. Fåglar är dessutom mer känsliga för rök då de är anpassade för att ta upp mer syre i sina lungor med lungblåsor och exempelvis kunna flyga på hög höjd där luften inte innehåller lika mycket syre.

Det finns också djurarter som gynnas av skogsbränder, då det växer upp nya växter och svampar i gamla brandområden. Detta är framförallt mindre djur så som insekter, och även vissa fågelarter.

Våra vilda djur kan ha svårt att hitta föda på grund av torkan, även där det inte brinner, och söker sig därmed till bebyggelse för att leta efter vatten och föda. Ställ ut vatten i din trädgård för djuren att dricka eller svalka sig i om du vill hjälpa.

Var även uppmärksam om du bor nära en brand, då våra tamdjur kan påverkas av brandrök precis som vi människor.

Text: Ann-Sofie Sandell, Djurkompassen
Foto: Pixabay
Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus
Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus har uppdaterat sitt omslagsfoto.2 weeks ago
Under augusti månad kommer vi att ha temat VILDA DJUR! Ni kommer bland annat att få läsa om ormar, människans påverkan på vilda djurs beteende och hur skogsbränder påverkar våra vilda djur.

Foto: Pixabay
Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus
Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus har lagt till 2 nya foton.2 weeks ago
Här kommer månadens etologs sista inlägg om hundmöten. Denna gången kommer ni få tips på olika metoder man kan använda för att träna hundmöten. I en studie av Hiby et al. 2004 såg man att hundar som tränades med bestraffningar och korrigeringar visade fler problembeteenden och mer aggression än hundar som tränats med belöningsbaserade metoder. Problem med hundmöten är ett av de vanligaste orsakerna till att hundar omplaceras. Därför har flera djurhem utvecklat egna träningsprogram för att träna t.ex. hundmöten. Dessa inkluderar ofta desensitisering, motbetingning och positiv förstärkning.

- Desensitisering innebär att man gör hunden mindre känslig för det som triggar det oönskade beteendet. Vid hundmöten kan man t.ex. sätta sig och kolla på hundar på det avstånd där hunden knappt lägger märke till de andra hundarna, och sakta närma sig hundarna utan att komma för nära så det oönskade beteendet visas. En träningsmetod som bygger på desensitisering är Behaviour Adjustment Training (BAT). Man kan också spela upp hundskall på låg volym inomhus medan hunden t.ex. tuggar ben och succsessivt höja volymen för att göra hunden mindre känslig för hundskall.

- Motbetingning innebär att man ändrar hundens känsla till triggern. Istället för att bli upprörd under hundmöten lär man hunden vad den ska göra istället. Skvallerträning är en populär metod som bygger på motbetingning. Den är uppdelad i två steg. Steg 1: Så fort hunden tittar på andra hunden får den belöning. Steg 2: Hunden tittar först på hunden och söker sedan kontakt för att få belöningen. Även här är avståndet viktigt, om unden inte tar emot belöningen är hundmötet för svårt.

- Positiv förstärkning är ett brett begrepp och innebär att man tillför något som förstärker det önskade beteendet. Det kan t.ex. vara att belöna för att hunden går med slakt koppel, söker kontakt, är lyhörd. Hitta bra beteenden att belöna under promenaderna, t.ex. olika kontaktövningar, balansövningar och inkallning. Det kommer spilla över på hundmötena. Du får en hund som vill samarbeta och är mer kontaktsökande!

Detta är bara en kort sammanfattning om desensitisering, motbetingning och positiv förstärkning som i kombination kan leda till lugnare hundmöen. Det finns många olika metoder som bygger på dessa tre begrepp. Då alla hundar är egna individer kan man behöva anpassa och kombinera de olika metoderna. För att få hjälp med det kan du kontakta en utbildad etolog på www.sverigesakademiskaetologer.se!
Jag vill tacka för denna månad och hoppas att vi ses i framtiden!
Vänliga voff
Anna-Maria Svedberg, Etologica - Förståelse för djurens beteende
Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus
Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus4 weeks ago
I förra inlägget såg vi bland annat att hundens kön, ålder, storlek och användande av koppel påverkade hundarnas beteenden under hundmöten. Dagens inlägg kommer därför handla om lugnare hundmöten.

Viktigt att komma ihåg är att alla hundar är egna individer med personlighet och erfarenheter. Valpar och unghundar blir ofta glada i hundmöten och sedan frustrerade av att inte få leka. När hunden når könsmognad ändras motivationen och det är inte längre lek som lockar. Trots att man innan haft en hund som kommit överens med alla kan det ändras när den blir äldre, och det kan komma successivt utan att vi hinner hänga med i utvecklingen. Hundmöten blir mer och mer jobbiga.

Så fort vi ser en hund kortar vi reflexmässigt av kopplet och skyndar oss förbi. Vad händer när kopplet blir spänt? Känner hunden av vår energi? Förs rädslan via kopplet över till hunden? Troligen inte. Mer troligt är att hunden gör följande kopplingar:
1. Så fort föraren ser en hund drar/kortar man av kopplet. Hunden lär sig att spänt koppel = hund kommer!
2. Ju kortare koppel desto mer fångad känner sig hunden. Den har ingen chans att använda sitt naturliga kroppspråk eller anpassa avstånd till mötande hund = Hunden känner sig trängd
3. Hunden kopplar ihop kopplet med negativa upplevelser och utvecklar koppelaggression

Testa att ta ut avstånd i tid och gå i en båge i nästa hundmöte och se vad din hund väljer att göra! Den kanske väljer att nosa i backen för att samla information, doftmarkerar på ett träd för att den andra hunden ska kunna läsa av vem den möter eller helt ignorerar hundmötet?

Kan du inte ta ut avstånd och vet att din hund inte kommer klara hundmötet? Våga vända, gå tillbaka och ge dig själv och din hund trevliga minnen istället för ännu ett dåligt hundmöte. Med rätt träning över tid kommer avståndet kunna minskas och ni får lugnare hundmöten.

Nästa inlägg kommer att handla om olika träningsmetoder man kan använda vid träning av hundmöten! Du får gärna lämna en kommentar nedan eller skicka dina funderingar till fragaenetolog@sverigesakademiskaetologer.se

/Anna-Maria Svedberg, Etologica
Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus
Sveriges Akademiska Etologer - djurens beteende i fokus1 month ago
Vill du och din häst delta i en etologisk studie?

Just nu söker Linköpings universitet hästar och ägare i Östergötland som vill vara med i deras nya hästforskningstudie. Läs mer och anmäl ditt intresse via formuläret!