Elin Hirsch är vår tredje föreläsare på SAE storevent 2018!

Vår tredje föreläsare är Elin Hirsch! Elin Hirsch är doktor i etologi me0d inriktning katters beteende och driver det egna företaget Tail Up.

I sitt doktorandprojekt studerade hon hur grupphållning av katt påverkar uppkomst av stress, och hur stress påverkar kattens beteende, fysiologi och sjukdomsfrekvens.

Elin kommer att tala om kattkognition; bland annat om vad vi vet idag om katters kognition, katt-människa kommunikation och hur katter uppfattar sin omvärld.

Här kan ni läsa mer om Elin Hirsch doktorandprojekt: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/stress-hos-katt/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Emma Almquist talar om kognitiv berikning!

Nästa föreläsare till SAE storevent 2018 är….Emma Almquist!

Emma Almquist är etolog, hundinstruktör och hundpsykolog och driver företaget Djurvetologen samt är ordförande i Sveriges Kaninvälfärdsförening. Hon är en aktiv och populär föreläsare som fokuserar på etologi, träning av beteende och fysisk friskvård. Emma kommer att prata om kognitiv berikning och ge oss konkreta tips på hur vi kan aktivera våra djur.

För att läsa mer om Emma Almquists olika projekt gå gärna in på hennes hemsida: http://djurvetologen.se/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stipendium för bästa kandidatarbete inom etologi!

Fredag den 1 juni var det examensdag för studenterna på Etologi och Djurskyddsprogrammet, vilket betyder att det även var dags att kora bästa examensarbete! Stort grattis till vinnaren av stipendiet, Linn Segerlund, för ditt arbete om kaniner i zoobutiker!

Arbetet har titeln: Hållning av kaniner (Oryctolagus cuniculus) och kaniners beteende i zoobutiker – En inblick i kaninhållning, kaniners beteende samt välfärd i två inhysningssystem i svenska zoobutiker.

Vår motivering löd: Ett arbete om ett hittills nästan outforskat ämne trots att djuret är mycket vanligt som sällskapsdjur. Med en tydlig diskussion visar författaren hur djurhållningen påverkar etologi och välfärd hos djuren på ett tillgängligt sätt. Förutom att arbetet öppnar upp för vidare forskning är ämnet mycket aktuellt och det är viktigt att kaniners status höjs.

När arbetet publiceras kommer vi även att lägga upp det här så att ni alla kan läsa det!

På bild: Linn Segerlund och Emma Lund från SAE:s styrelse.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Juni = Vård- och terapidjur!

 

Under juni månad kommer vår facebook-sida att fyllas av intressanta inlägg om vård- och terapidjur!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Eric Warrant kommer till SAEs storevent!

Då avslöjar vi vår första föreläsare: Eric Warrant!
Eric Warrant är professor i Funktionell ekologi vid Lunds Universitet och har specialiserat sig på synsinnet över hela djurriket. Under åren har Eric studerat hur nattdjur och djuphavsdjur kan se trots mycket begränsad ljustillgång.
 
Under eventet kommer han att lära oss om hur olika djur ser världen jämfört med oss.
 
Här kan ni läsa mer om Eric Warrant och även läsa hans publikationer: https://www.biology.lu.se/eric-warrant
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

10-11 november på Skånes Djurpark

Det är då det smäller! 10-11 november kommer Sveriges Akademiska Etologer att hålla sitt storevent om Djurs kognition på Skånes Djurpark! Under de kommande veckorna kommer vi att släppa föreläsare och i början av juli öppnar anmälan.

På fliken Event samlar vi information om allt som rör eventet, men om du inte vill riskera att missa några uppdateringar gå in och klicka i Kommer på vårt facebook-event!

Vi ses väl där?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årets stora event!

Vartannat år arrangerar Sveriges Akademiska Etologer ett större tvådagars-event som är öppet för alla och inte bara för våra medlemmar med olika teman inom etologi .

I höst kommer vi att ha det spännande temat DJURS KOGNITION och eventet går av stapeln i Skåne!

Mer information kommer längre fram…

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Månadens etolog i maj

I maj är Emma Almquist Månadens etolog på vår facebooksida! Emma driver företaget Djurvetologen och kommer under sin månad att skriva om om helheten när det kommer till att arbeta med djur. Hela hennes presentation hittar ni här!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

April = Katter!

Ni har väl inte missat att vi har katt-tema på vår Facebooksida? Bland annat pratar vi om huruvida katter är empatiska, jamar med dialekt och hur katter hanterar att vara ensamma!

Månaden är inte slut än så missa inga av våra kommande inlägg, gå in och följ vår sida med en gång!

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kommentar till nya föreskrifterna för getter

Insändare till Tidningen Djurskyddet, nr 4 2017
Medlemstidning för Djurskyddet Sverige

En get ska få vara med sin flock

Får är flockdjur. Det är även getter. Varför är det då endast fårens flocktillhörighet som tas fasta på i Jordbruksverkets föreskrifter? Vi i SAE, Sveriges Akademiska Etologer, vill att föreskrifterna för getter ska innehålla samma krav på par- eller grupphållning som för får.

I 4 kap 2§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m saknr L100 finner man den text som gör skillnad på flockdjur och flockdjur. Det vill säga mellan flockdjuret får och flockdjuret get. Här står det att får ska hållas i par eller grupp. Baggar får dock hållas individuellt under en kortare period om det är nödvändigt. I föreskrifterna angående getter finns inget sådant krav på par- eller grupphållning. Vetenskapliga studier visar på att en get som skiljs från sin flock aktivt försöker ta sig tillbaka till flocken. Blir geten helt isolerad minskar aktiviteten hos geten, dess läten förändras och den äter mindre. Dessa förändringar i beteende tolkas som att det är stressande för en get att hållas ifrån sin flock. En av studierna påtalar att om en isolering är nödvändig ska geten helst ha möjlighet till både visuell och fysisk kontakt med övriga flockmedlemmar i den mån det är möjligt. Att endast höra ljuden från sina flockmedlemmar räcker inte. Social kontakt, som en flock ger, är alltså mycket viktig för den enskilda geten och är därför något som ska synas i lagstiftningen.

Vi i SAE utgår alltid från djurens naturliga beteenden och grundar våra slutsatser i vetenskapliga studier. Vi jobbar för att på olika sätt möta djurens behov. Vi anser att Jordbruksverket också ska göra detta i sitt arbete och därmed införa krav på par-eller grupphållning även för getter.

Sveriges Akademiska Etologer

 

 

 

Detta inlägg skrevs som en kommentar i samband med att L100 skulle göras om och att det istället skulle bli föreskrifter för respektive djurslag.

Idag gäller L107 för får och L109 för getter, och tyvärr finns det idag inte med i L109 att getter ska hållas i par eller grupp. Det står dock med i L107 för får (L107, 2 Kap 11 §).

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar